Llanbedrog.com

Ysgol y Llan

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. / Click on photos to enlarge.

Mae'r rhesi'n rhedeg o'r chwith i'r dde / The rows run from left to right.

1885

Mae Joseph Jones, Gwynant yn y llun / Joseph Jones, Gwynant is in the photo.

 

4-7-1896

Rhes / Row

1. 1af/st - Jane Evans, Morwylfa.

2. 1af/st - Mary Reeves.

3. 4ydd/th - Ann Elizabeth Jones, Glasfryn.

 

 

 

Rhes / Row

1. 2ail/nd - Richard William, Glan Môr. Mr Manley'r Rheithor/Rector.

2. 2ail/nd - Mrs Winchcombe, Phoebe Knight, ?, Margaret Johnson, Glanrafon.

4. 4ydd/th - William Hugh Davies.

Os rydych yn gwybod enwau ychwaneg o'r plant yn y lluniau hyn neu os rydych yn gweld camgymeriad e-bostiwch g.hughes@cimwch.com

If you know the names of any more of the children in these photographs or if you spot a mistake e-mail g.hughes@cimwch.com

 

Top

Cartref        Home

 

Copyright © Llanbedrog.com 2004