Llanbedrog.com

Yr Ysgol Gynradd / The Primary School

1960 - 1979

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. / Click on photos to enlarge.

Rhesi'n rhedeg o'r chwith i'r dde / Rows run from left to right.

Yr Ysgol, 1963

Rhes / Row

1. Joyce Owen, Miss Jones, Arfon, ?, William Lloyd Jones, ?, ?, ?, John Gwilym Jones (Y Prifathro / Headmaster)

2. Denis, Hugh Bryn Du, Anthony Vowell, ?,                                  Kevin Penrhos, Gareth

3. ?, ?, Carys Glasfryn,?, ?, ?, Sian Glasfryn, Carol Kroonstadt, ?, ?, Alison Hume.

4. Wyn, Delyth Lluest, Morwen Bryn Eglwys, Rosemary Penllain, Gillian a Linda Tanymynydd, Gillian Mynytho, ?, Valerie Birkdale, Nerys Glennydd, Janet Penrhos, Greta Pengamfa.

5. ?, Trevor, Wyn, John Rockfield, Meurig Penrhos, Owie Nythfa, ?, Kevin Tŷ'r Ysgol, Martin Newholm

Dosbarth Miss Jones, 1963

(Diolch i Hugh Bryn Du am y llun)

Rhes / Row

1.

2. Sian Glennydd, ?, Ceridwen Osmunda, Miss Jones, Carol Kroonstadt, Esme Siop Ganol, Gwenan Tywynfa, ?

Dosbarth Miss Owen, 1963

Rhes / Row

1. Rosemary Penllain, Delyth Lluest, Morwen Bryn Eglwys, Valerie Birkdale, Linda Tanymynydd, Nerys Glennydd, Greta Pengamfa, ?, Gillian Mynytho, ?

2. Owie Nythfa, Dewi Bryn Eirion, Kevin Tŷ'r Ysgol, Wyn, Miss Owen, Trevor John Rockfield, Meurig Penrhos, ?

Dosbarth 5, 1979

(Diolch i Caroline Williams am y llun)

Rhes / Row

1. Susan Vowell, Marian Parry, Amanda Ward, Sheena Williams, Angela Blackburn, Jano Griffiths, Caroline Struthers, Marina Jones, Sheryl Davies.

2. Geraint/Gareth? Rodney Poole, Dyfed, Paul Wheldon, Jonathan Batty, Arwel Palfrey, Mark Preedy, Lester Hughes.

3. Iona Thomas, Jacqueline Jones, Sharon, Jennifer Prydderch, Glyn Roberts (Prifathro/Headmaster), Eryl Still, Annwen Parry Jones, Caroline Jones.

Os rydych yn gwybod enwau ychwaneg o'r plant yn y lluniau hyn neu os rydych yn gweld camgymeriad e-bostiwch g.hughes@cimwch.com

If you know the names of any more of the children in these photographs or if you spot a mistake e-mail g.hughes@cimwch.com

 

Top

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Llanbedrog.com 2005