Llanbedrog.com

Yr Ysgol / The School

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. / Click on photos to enlarge.

Rhesi'n rhedeg o'r chwith i'r dde / Rows run from left to right.

Agor yr ysgol / Opening the school, 1908

Rhes / Row

1. 13eg/th - Rev. Henry Manley, 18ed/th John Jones, Hendy.

2. 2ail/nd - Phoebe Davies.

3. 2ail/nd - Ann Jones, Glasfryn, 6ed/th - Priscilla Jones, Glasfryn.

6. 10ed/th - Robert Lewis, Pengamfa.

 c.1910

Rhes / Row

4. Robert Lewis, ail o'r dde, 2nd from right.

Yn y dosbarth / In class c.1910

Llew Glasfryn, Dorothy Tŷ Capel Bach        David Twist, William John Glanmor,

Lizzie                                                           Mrs Jarvis, William Palmer,

Mary Vermont, Laura Humphreys,              Chrisie Glanrafon, Robert Owen Milo,

Rees Ellis, Jin Sea View                              Laura Williams, John Madoc

Adoniah, Robert Lewis, George Palmer, Robin Geufron, Cefnder Edwin Rowland

Y babanod / Infants c1915

Rhes / Row

1. John Tudor Jones Madryn Terrace, Gruffydd Tŷ Mawr, Robert John Bryn Eglwys, Gwilym Trwy'r Nant, Eric Preswylfa, Robert Henry Bronwydd, Willie Russell

2. Nellie Haydn, Betty Glasfryn, Emrys Gors, William Humphreys Fron Dirion, Tom Madoc Tŷ Uchaf, Adlon Tŷ'n Coed, Mair Rhiw Senar

3. Nell Henllys, Gwyneth Glasfryn, Jenny Refail, Nell Henllys Uchaf, Gertie, Blodwen Preswylfa, Rose Beudy Mawr, Katie Siop Uchaf, Mary Parc, Laura Penmynydd, Nellie

4. Gwilym a Greta Bathafarn, Robert Hughie Madryn Terrace, John Richard Penmynydd, James Bryn Seion, Betty Beudy Mawr, Gwilym'r Erw, Mons Madryn Terrace, Victor, Guto Geufron.

c.1920

Rhes / Row

1. Adoniah, Joe a ? Beudy Mawr, Griffith Rowlands, Evan Castell Grug, Wil Penmynydd.

2. Robin Parc, Now Talfan, ? Gorffwysfa, Wil Geufron, Emrys Gors, Tommy Penllain, Robert Henry Bronwydd, Alun Refail, Evan Penllain Prifathro/Headmaster William Pentir Roberts, John Owen Eisteddfa.

3. Robin Ship, Alun Penllain, Robert Humphries a William Humphreys Fron Dirion, Tom Madoc Tŷ Uchaf, Gwilym Bathafarn.

4. Gruffydd Rees Tŷ'n Coed, Mons Madryn Terrace, Tommy Russell, James Bryn Seion, John Richard Penmynydd, Willie Russell, Lewis, Arthur Bryn Goleu.

Dosbarth I / Class I c.1920

Rhes / Row

1. ?, Mary Parc, Laura Penmynydd, Eunice Lleiniau, Rose Beudy Mawr, Nellie Haydn

2.

3. Evan Evans Rhiw Senar, ?, Wil Geufron, Tom Madoc, William Humphreys, ?William John

4. Lewis Llys Alaw, William Russell, Johnny Bryn Castell.

Dosbarth II / Class II

c.1925

Rhes / Row

1. Mair Tŷ Hir, Vicky Winchcombe, ? Beudy Mawr, Bethan Tan Mynydd, Elenor Adams Tal Fan, Blodwen, Ollie Bryn Castell

2. Wil Geufron, Gwilym'r Erw, Moelwyn, Emrys Gors, Eric Preswylfa, John Richard Penmynydd, Alun Penllain

3. Gruffydd Rees Tŷ'n Coed, Gwilym Bathafarn, Gerald?, James Bryn Seion, Twm Russell, Robert Humphreys.

c. 1929

Rhes / Row

1. Ronald a Wil Garafan, Robert Hughie, Verdun Penmynydd, Idris a Gerald Madoc, Moelwyn Hughes, Clwyd a Gwyn, Ifan Hafan, Moi Siop Uchaf, Ted Osmunda, Miss Ellis

2. Katie Derlwyn, Hilda Bolmynydd, Laura Bys Coch, Jane Geufron, Lyn Tŷ Hir, Lowri Argoed, William Pentir Roberts, Lyn Siop Ganol, Eluned Llys Alaw, Katie Mons, Gertie, Katie Bīg, Elsie Vowell, Jean Tŷ Hir, Nesta Glanmor

3. Katie Nyth, Robert Vowell, John David Penbryn, Idwal Tal y Fan, Elwyn Hafan, ?, John Frederick, Albert, Stanley Russell, Guto Geufron, Rodney, Iorwerth Penmynydd, Glyn Cae Dicws, Eurwyn Pen Bryn, Twm Bach

4. Edith Vowell, Daisy Pengamfa, Megan Bys Coch, ? Wern Newydd, Ida Bryn Eglwys, Jane Tŷ Capel Penrhos, Noel Henllys, Seda, Katie Holton, Marian Gors, Nellie Tan Bryn, Betty Wallace, Mair Penllain, Lizzie a Emma Hafan, Lena Penmynydd

5. Bobs, Dilys Derlwyn, Megan Bryn Seion, Betty Osmunda, Glyn Bargie, Bertie, George Edie, Alfred Jones, William John Glanmor, Victor Gors, Johnny Siop Newydd, ? Wern Newydd, Joyce Garafan, Margaret Mons, Mary Bachellyn Bach, Moi Ship, Winnie.

c.1930

 

1933

Rhes / Row

1. Eurwyn Penbryn, Robert Vowell, John David Penbryn, Rodney Dolwar, Guto Geufron, Robert Edward (Iorwerth) Penmynydd.

2. Irene Joyce, Joyce Irene, Daisy Pengamfa, Dorothy Hillcrest, Winifred, Jane Penrhos, Dilys Derlwyn

3. Caradog Penrhos, Dafydd Penrhos, Margaret Mons, Iola Dwyfor, David Vowell, William John Glanmor.

4. Twm Bryn Du, Twm Bryn Goleu, Glyn Cae Dicws.

Os rydych yn gwybod enwau ychwaneg o'r plant yn y lluniau hyn neu os rydych yn gweld camgymeriad e-bostiwch g.hughes@cimwch.com

If you know the names of any more of the children in these photographs or if you spot a mistake e-mail g.hughes@cimwch.com

 

Top

Cartref        Home

 

Copyright © Llanbedrog.com 2004