Llanbedrog.com

 Golygfeydd / Views II

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. / Click on photos to enlarge.

Cytiau glan-y-môr / Beach huts

Bryniau Llŷn / Llŷn Hills

Ceiliog y gwynt - St Pedrog - weather vane

Bae Llanbedrog ben bore / Early morning, Llanbedrog Bay

Melin wynt - Moel-y-Welgi - Windmill

Garn Fadrun

Mynydd Tir-y-Cwmwd

Yr Eifl

Eryri

Foel Fawr

Toriad gwawr / Daybreak

Allt-y-môr

Y Gamlas

Mynydd Tir-y-Cwmwd

Llanbedrog

Bae - Abersoch - Bay

Pwllheli - yn fore /early morning

Barug - Carreg-y-Defaid - Frost

Bae Llanbedrog o/from Bengamfa

Cilan o/from Llanbedrog

 

Top

Cartref        Home

 

Copyright © Llanbedrog.com 2005