Llanbedrog.com

Golygfeydd / Views I

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. / Click on photos to enlarge.

Yr Wyddfa

Ynysoedd Tudwal

Fox Hole

Hen Dai

Carreg y Defaid

Caeau Crugan

Toriad y wawr

Tarth dros y pentref

Y wawr - Clogwyn Melyn

Cytiau glan y môr - 1

Gwawrio

Cnicht

Lleuad yn codi

Y Moelwyn

Llyn Uchaf

 Trwyn Penarfynydd ac Ynys Enlli

Cader Idris o/from Fynydd Tir y Cwmwd

Cytiau glan y môr - 2

Y traeth o Garreg y Defaid

Y Garreg Fawr

 

Top

Cartref        Home

 

Copyright © Llanbedrog.com 2004