Llanbedrog.com

 

Y Ffyrdd / Roads

 

Ger / near Glynllifon

Glynllifon - o gyfeiriad Abersoch / from the direction of Abersoch

 

Adeiladu'r lôn newydd / Building the new road

1910au

1920au

1940au

1957

 

Top

Cartref       Home

 

Copyright © Llanbedrog.com 2006