Llanbedrog.com

 

AR WERTH / FOR SALE

CARDIAU POST "Cimwch.com" / "Cimwch.com" POSTCARDS

 

Mae'r cardiau post 6"x4" isod ar werth. Gallwch eu harchebu am 25c yr un neu fe allwch brynu'r 18 am 4. (Mae'r pris postio yn ychwanegol). E-mail for trade discount.

E-bostiwch g.hughes@cimwch.com i archebu eich cardiau post.

 

These 6"x4" postcards are for sale. You can order them singly at 25p each or buy the set of 18 for 4. (Postage is extra). E-bostiwch i dderbyn disgownt masnach.

E-mail g.hughes@cimwch.com to order your postcards.

 

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy. / Click on photos to enlarge.

P 001 Cytiau glan-y-mr

Llanbedrog beach huts

P 002 Y Garreg Fawr

Llanbedrog beach sunrise

P 003 Carreg-y-Defaid

 

P 004 Bryniau Llŷn

Llŷn hills

P 005 Morlo

Seal

P 006 Eryri - machlud

Snowdonia sunset

P 007 Abersoch ben bore

Abersoch - early morning

P 008 Bae Abersoch

Abersoch Bay

P 009 Harbwr Abersoch

Abersoch Harbour

P 010 Harbwr Abersoch

Abersoch Harbour

P 011 Bryn Caned, Cae Crin ac Ynys Enlli

Bryn Caned, Cae Crin and Bardsey Island

P 012 Y Ddelw

The Statue

P 013 Ynys Enlli

Bardsey Island

P 014 Traeth Llanbedrog

Llanbedrog Beach

P 015 Pentref Llanbedrog o'r ddelw

Llanbedrog village from the statue

P 016 Porth Ysgo, Maen Gwenonwy, Ynysoedd Gwylanod ac Ynys Enlli/Bardsey Island

P 017 Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog

P 018 Eglwys St Pedrog, Llanbedrog

 St Pedrog's Church, Llanbedrog

 

Top

Cartref        Home

 

Copyright Llanbedrog.com 2005 - 2006