Llanbedrog.com

Ffermio / Farming

 

Diwrnod dyrnu ym Mryn y Gro, 1896 / Threshing Day at Bryn y Gro, 1896.

Twm Felin Newydd hefo'r dyrnwr, Mr Jones Capel Seion, Wil y Plas, ? Bryn Goleu, Gruffydd Roberts Tŷ Capel Bach.

Mary Williams Refail (Plas), Jac y Plas, John a Jane Bryn Gro, plant William Bryn Gro yn byw yn Sgubor Bach, Nel Geufron

Ar y das - John Williams Tŷ Hir, John Hughes Dafarn Uchaf, Evan Evans Rhiw Senar.

Carrio gwair / Carrying hay, Pengamfa, 1916.

Daisy, Pengamfa ar Prince a Robert Williams, Tanrallt.

Daisy, Maggie, Pengamfa - piseri llefrith / milk pails.

Ida, Ann Penglyn, - danfon llefrith / delivering milk.

Daisy, Pengamfa.

Maggie, Pengamfa.

Maggie, Pengamfa - pwcedi llefrith / milk buckets.

Evan Pritchard, Bolmynydd - ar y ffordd i Feddgelert / on the road to Beddgelert.

Dic, Pengamfa - torri ceirch / cutting oats.

Daisy, Pengamfa - cribinio ceirch, raking oats.

Dic, Pengamfa - ysgyb geirch, oat sheaf.

 

 

 

Top

Cartref        Home

 

Hawlfraint/Copyright Llanbedrog.com 2006